L I D É
Složení výboru a dozorčí komise na období 2014 – 2018
aktualizace k 7. 6. 2016

Výbor

Příjmení a jméno Telefon E-mail Funkce
       
Kabourek Miroslav 606264036 sudo@iol.cz předseda
Eger Jiří 607801073 jirkaeger@email.cz místopředseda
Bc. Praštil Ivan 728154717 prastil.ivan@tiscali.cz jednatel
Hrach Václav st. 723435779 crshtyn@seznam.cz hlavní hospodář
Hojda Vlastimil 724370814 vlastimil.hojda@primagra.cz pokladník
Toman Miroslav 736612151 tomancr@seznam.cz údržba majetku

 

Dozorčí komise

Příjmení a jméno Telefon E-mail Funkce
Šobr Václav 602173141 vaclav1x@seznam.cz předseda DK
Ing. Pek Stanislav 721091925   člen
Křivka Zdeněk 736612160   člen
Prošek Jaroslav 723470229   člen
Křivka Václav 721405978   člen

 

 Členská základna MO Horšovský Týn k 7. 6. 2016

Pohlaví   Kategorie   Celkem
  Dospělí Mládež Děti  
Muž 131 6 18 155
Žena 9 0 2 11
Celkem 140 6 20 166
Z toho ZTP 15 0 0 15