A K T U A L I T Y


Vážení rybáři,
s ohledem na blížící se termín splnění členských povinností, konkrétně úhrady členské známky ČRS upozorňujeme, že členství na rok 2021 je nutné uhradit do konce dubna. V případě neuhrazení členského příspěvku uvedeného v § 3 odst. 4 písm. b) Stanov ČRS do konce dubna členství automaticky zaniká.
MO Horšovský Týn bude prodávat členské známky a povolenky dne 29. dubna 2021 od 17.00 hod. do 18.00 hod. v kanceláři MO na adrese Boženy Němcové 34, Horšovský Týn.Plán brigád na 2021 v PDF
Zahájení rybolovu na RMV č. 431 108 Radbuza 6 A/R –
Zeťák pro rok 2021 je povolen od 1. 5. 2021

Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013
Rybolov na revíru č. 431 108 Radbuza 6 A/R - „RMV Zeťák“ se řídí platným rybářským řádem, vyjma níže uvedených ustanovení:
1) Hájení od 1. 1. příslušného roku do 14-ti dnů po pořádání jarních rybářských závodů (zahájení v neděli). Další hájení v období 14-ti dnů od podzimního nasazení ryb na tomto revíru (zahájení také v neděli). Informaci o přesném termínu zahájení lovu po jarních závodech a podzimního vysazení ryb zajistí výbor místní organizace v informační skříňce u OD Radbuza, na internetových stránkách organizace a na informační tabuli na hrázi revíru „RMV Zeťák“.
2) Platba za rybolov na RMV je vybírána od členů MO Horšovský Týn současně s platbou za vydanou povolenku.
3) V jednom dni si lovící rybář může přisvojit nejvýše 1 kus z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.
4) Po přisvojení 1 kusu ryby kapra, amura, štiky, candáta nebo sumce dochází k ukončení rybolovu na RMV. Ostatní ryby, které byly chycené před ponecháním shora uvedených ryb, je možné si ponechat.
5) Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.
6) Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy ČRS, MO Horšovský Týn. Přestupek na RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.
Jarní rybářské závody dle odst. 1 „Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013“ se v roce 2021 neuskuteční z důvodu přijatých opatření v souvislosti s bojem proti koronaviru, proto výbor MO rozhodl o výše uvedeném zahájení rybolovu.Aktualizace pravidel: Od pondělí 22. 3. 2021 je lov ryb udicí možný na území okresu bydliště

Vážení rybáři,
na základě Usnesení Vlády ČR č. 299 bude lov ryb povolen na území okresu, ve kterém má držitel platné povolenky bydliště. Toto opatření vstupuje v platnost od pondělí 22. března 2021. Lov ryb bude povolen od 5:00 do 20:59. Stejně jako v případě předchozích opatření se toto omezení netýká výkonu funkce rybářské stráže a hospodářských činností na revírech, rybochovných zařízeních a vodních plochách v režimu rybníkářství.

Ministerstvo zemědělství v tiskové zprávě z 19. 3. 2021 uvádí:
Rybářství
Výkon rybářského práva
- individuální lov ryb na udici v rybářských revírech je povolen pouze na území okresu nebo hlavního města Prahy v místě trvalého pobytu či bydliště sportovního rybáře v době od 5:00 do 20:59 hod, a to s účinností od 22. března 2021
- výkon rybářského práva v rybářských revírech jako např. zarybňování, hospodářská činnost na revírech, a další činnosti, které nelze odložit, nejsou omezeny.Výbor MO Horšovský Týn zve členy naší MO na rybářskou brigádu, která se uskuteční v sobotu – 27. března 2021.

V rámci akce opravy průsaku hráze vodní nádrže v obci Vidice budou poraženy a vytaženy stromy na břeh a následně rozřezány odbornou firmou. Odpad z pokácených stromů – větve, bude třeba shrabat, spálit.
Sraz bude ráno v 8.00 hod. na hrázi rybníka Vidice II.

Sebou: Pracovní oděv, pracovní rukavice, pilu, sekeru, vidle, hrábě a hlavně dobrou náladu.
Občerstvení si každý zajišťuje sám.
Usnesení výboru MO ČRS Horšovský Týn ke schválení návrhů rozpočtů na rok 2020 a 2021Slevy povolenek a brigád na rok 2021 v PDF
Informace pro členy MO o důležitých záležitostech nejbližšího období v PDF
Termín pro úhradu členských příspěvků za rok 2020

Dovolujeme si informovat členy ČRS, že poslední termín pro úhradu členských příspěvků pro letošní rok je 31. červenec. Tento termín byl stanoven v rámci červnového zasedání Republikové rady.
Poznámka: Povinnost uhradit členské příspěvky do konce července je výjimkou ze standardního termínu (konec dubna příslušného roku). Důvodem přesunu této povinnosti byla mimořádná situace spojená s epidemií Covid-19, která uzavřela významnou část místních organizací a znemožnila tak některým členům úhradu členských povinností v řádném termínu. Vzhledem k rozvolnění mimořádných opatření Vlády ČR a následnému otevření místních organizací Republiková rada stanovila nejzazší termín 31. července. V roce 2021 (a dalších) zůstává termín pro úhradu členských povinností nezměněný, tzn. 30. duben.
Zahájení rybolovu na RMV č. 431 108 Radbuza 6 A/R – Zeťák pro rok 2020
je povolen od 1. 5. 2020

Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013

Rybolov na revíru č. 431 108 Radbuza 6 A/R - „RMV Zeťák“ se řídí platným rybářským řádem, vyjma níže uvedených ustanovení:

1) Hájení od 1. 1. příslušného roku do 14-ti dnů po pořádání jarních rybářských závodů (zahájení v neděli). Další hájení v období 14-ti dnů od podzimního nasazení ryb na tomto revíru (zahájení také v neděli). Informaci o přesném termínu zahájení lovu po jarních závodech a podzimního vysazení ryb zajistí výbor místní organizace v informační skříňce u OD Radbuza, na internetových stránkách organizace a na informační tabuli na hrázi revíru „RMV Zeťák“.

2) Platba za rybolov na RMV je vybírána od členů MO Horšovský Týn současně s platbou za vydanou povolenku.

3) V jednom dni si lovící rybář může přisvojit nejvýše 1 kus z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.

4) Po přisvojení 1 kusu ryby kapra, amura, štiky, candáta nebo sumce dochází k ukončení rybolovu na RMV. Ostatní ryby, které byly chycené před ponecháním shora uvedených ryb, je možné si ponechat.

5) Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.

6) Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy ČRS, MO Horšovský Týn. Přestupek na RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.

Jarní rybářské závody dle odst. 1 „Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013“ se v roce 2020 neuskuteční z důvodu přijatých opatření v souvislosti s bojem proti koronaviru, proto výbor MO rozhodl o výše uvedeném zahájení rybolovu.
UPOZORNĚNÍ

Výbor ČRS, z. s., MO Horšovský Týn na základě Mimořádného opatření MZ (č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN) v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením SARS-CoV-2 v Evropě a s doporučením ČRS, z. s., Západočeský územní svaz rozhodl o odvolání VČS konané dne 15. 3. 2020 do odvolání zákazu.

O novém termínu VČS budou všichni členové MO Horšovský Týn včas informováni.
Plán brigád na 2020

Nová Ves: - vysekání okolí rybníka s ohledem na vysázené stromky
- prořezávka břehových porostů
- běžná údržba
Zodpovídá: Zedník Martin, Žáček Jan

Obalovna: - běžná údržba
- sekání
Zodpovídá: Hrach Václav st.

Nafťák: - oprava přepadové roury u boudy
- oprava plůtků a loviště pod hrází
- běžná údržba
Zodpovídá: Hrach Václav ml.

Zeťák: - dokončení opravy bezpečnostního přelivu
- sekání
- běžná údržba
Zodpovídá: Výbor MO

Vidice I: - běžná údržba
Zodpovídá: Hrach Václav st.

Němčice: - údržba dle pokynů vlastníka
- prořezávka břehových porostů
Zodpovídá: Hrach Václav ml.

Borovice: - běžná údržba
Zodpovídá: Hrach Václav st.

Koupaliště: - prořezávka břehových porostů (příprava na závody)
- manipulace (upouštění, napouštění) s výpusním zařízením dle pokynů vlastníka
Zodpovídá: Kaufner Zdeněk

Zájemci o brigádu se mohou přihlásit u zodpovědných vedoucích.
Pozvánka na výroční členskou schůzi

MO Horšovský Týn Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat
dne 15. března 2020 od 9.00 hod. v sále Kina Horšovský Týn.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva hospodáře
5. Zpráva dozorčí komise
6. Vyhodnocení a ocenění členů
7. Diskuze k předneseným zprávám a k dalším záležitostem činnosti MO
8. Volba delegáta na územní konferenci ČRS
9. Návrh a schválení usnesení
10. Závěr

Ing. Pek Stanislav v. r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MOVýbor MO Horšovský Týn zve členy naší MO na
rybářskou brigádu,
která se uskuteční v sobotu – 25. ledna 2020.

V rámci údržby rybníka v Nové Vsi je třeba provést terénní úpravy - čištění břehu, řezání, sekání, hrabání, pálení.
Sraz bude ráno v 8.00 hod. na hrázi rybníka Nová Ves.
Sebou: Pracovní oděv, pracovní rukavice, pilu, sekeru, vidle, hrábě a hlavně dobrou náladu.

Občerstvení si každý zajišťuje sám.
Slevy povolenek a brigád na rok 2020 v PDF

V Horšovském Týně 3. 12. 2019

Informace pro členy MO o důležitých záležitostech nejbližšího období

Prodej povolenek, placení členských příspěvků a zápisného bude v kanceláři naší MO (Boženy Němcové 34, Horš. Týn). POZOR – vezměte sebou platný rybářský lístek, členský průkaz s fotografií, průkaz o odpracovaných brigádách, průkaz ZTP nebo ZTPP.

Termíny pro odběr známek a povolenek jsou následující:
06. 01. 2020 - pondělí od 15,00 do 18,00 hodin
04. 02. 2020 - úterý od 17,00 do 19,00 hodin
03. 03. 2020 - úterý od 17,00 do 19,00 hodin
07. 04. 2020 - úterý od 17,00 do 19,00 hodin

Na zasedání výboru Západočeského územního svazu v lednu 2019 schválil výbor možnost lovu ryb na celoroční mimopstruhové územní a celoroční celosvazové povolenky na revírech Západočeského územního svazu až do 10. ledna následujícího roku. Smyslem tohoto opatření je umožnit rybářům lov na končící povolenku ještě i v prvních dnech dalšího roku a poskytnout jim dostatek času na výměnu povolenky v mateřské místní organizaci.

NEZAPOMEŇTE: jednou z podmínek vydání povolenky je odevzdání řádně vyplněného přehledu o úlovcích za rok 2019 do 15. ledna 2020 a to takto:
zaslat na adresu: ČRS, z. s., MO Horš. Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn,
nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).

Zdůrazňujeme na správné vyplnění úlovkového listu, protože je bude zpracovávat odborná firma a nedostatky ve vyplnění mohou mít za následek nevydání nové povolenky (vzor vyplnění je v rybářském řádu 2019 - 2020).

Pro rok 2020 jsou v MO Horšovský Týn následující platby:
1. Členský příspěvek: dospělí 500,-Kč
mládež do 18 let včetně 200,-Kč
děti do 15 let včetně 100,-Kč

2. Zápisné nových členů: dospělí 500,-Kč
mládež do 18 let včetně 250,-Kč

3. Krajská povolenka dospělí 1.400,-Kč + RMV 200,-Kč 1.600,-Kč
ZTP a mládež do 18 let včetně 700,-Kč + RMV 200,-Kč 900,-Kč
děti do 15 let včetně 250,-Kč + RMV 50,-Kč 300,-Kč
Celosvazová MP roční 2.500,-Kč + RMV 200,-Kč 2.700,-Kč

4. Finanční úhrada za neodpracované brigády = 1000,- Kč (částka na základě usnesení
VČS 2011, brigádnická povinnost do 70 let věku člena).

Dne 7. března 2020 se bude konat náš 63. rybářský ples v Horšovském Týně. Výbor uvítá aktivní podíl každého člena i příspěvek do tomboly. Tím jste také na ples pozváni.

Výbor MO přeje v roce 2020 pevné zdraví, osobní i podnikatelské úspěchy a příjemné sportovní zážitky.

UPOZORNĚNÍ:
V případě poskytnutí telefonního nebo e-mailového kontaktu členem naší MO, musí mít MO na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) písemný souhlas každého člena. Člen MO, který doposud nepodepsal písemný souhlas, musí být při placení členského příspěvku osobně přítomen.

Ing. Pek Stanislav v.r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v.r.
jednatel MOVýsledky z rybářských závodů na revíru R6A Podhájí dne 20. 10. 2019

Závodu se zúčastnilo 97 soutěžících rybářů z 23 místních organizací - Dobřany, Domažlice, Holýšov, Kdyně, Mariánské Lázně, Nýrsko, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Staňkov, Stod, Srbice, Štěnovice, Mělník, Klatovy, Zbiroh, Rokycany, Všeruby, Doubravka, Horažďovice, Dobřany, Třemošná a Horšovský Týn, z toho 6 pozvaných hostů z partnerské organizace ve Viechtachu v SRN.

MO zakoupila ceny v hodnotě 8.500,- Kč. K těmto cenám byly přidány ceny, které nám darovali členové MO H. Týn Pavlík Pavel a Hojda Vlastimil, a sponzorský dar od firmy Rybářské potřeby „u Habakuka“ Plzeň.

Celkem bylo rozdáno 10 cen + 1 cena za největší ulovenou rybu.

Cenu za největší ulovenou rybu vyhrál:

Krutina Jakub z MO Domažlice - kapr o délce 56 cm

V soutěži o nejvíce bodů (cm) celkově ulovených ryb se v pořadí umístili níže uvedení rybáři:

1. Edl Milan MO Plzeň 1086 cm
2. Vican Roman MO Přěštice 704 cm
3. Diviš Vladimír MO Plzeň 665 cm
4. Janouškovec MO Staňkov 655 cm
5. Krutina Jakub MO Domažlice 650 cm
6. Prchal Adam MO Horšovský Týn 555 cm
7. Janeček Miroslav MO Dobřany 550 cm
8. Šedivý Jiří MO Plzeň 503 cm
9. Hrdlička Jaroslav MO Mariánské Lázně 421 cm
10. Hrach Václav st. MO Horšovský Týn 387 cm
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn
zve všechny milovníky sportovního rybolovu na

RYBÁŘSKÉ ZÁVODY

které se konají dne 20. 10. 2019
na rybářském revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí
od 7.30 – 12.30 hod., zápis od 6.00 hod.

1. – 3. místo poháry + poukazy, 4.- 10. místo věcné ceny.

Propozice rybářských závodů

pořádané dne 20. 10. 2019 na rybářském revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí (GPS 49°30'39.227"N, 12°54'31.102"E)

1. Zúčastnit se mohou všichni členové ČRS s platnou povolenkou na daný revír.
2. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce bez ponechání ryby, ostatní dle rybářského řádu.
3. Hodnotí se každá ryba měřením, v případě stejného počtu se hodnotí podle množství ryb, popřípadě největší ulovenou rybou.
4. Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí.
5. Rybáři, kteří jsou držiteli průkazů ZTP a mají doprovodnou osobou, závodí pouze jako jeden závodník (jedno startovní číslo, které je zvlášť vytyčeno z důvodu přístupu k vodě).
6. Vnadění povoleno 15 min. před začátkem závodu a v průběhu závodu.
7. Startovné: děti do 15 let - 100,- Kč
                              ostatní - 200,- Kč
8. Začátek: zápis - 06:00 hod. – 07:30 hod.
                1. kolo - 07:30 hod. – 09.30 hod.
                               (60 min. přestávka)
                2. kolo - 10:30 hod. – 12:30 hod.
9. Vyhlášení výsledků a předávání cen v 13:00 hod.

Pro nejúspěšnější rybáře 1. – 3. místo poháry + poukazy, 4. – 10. místo věcné ceny

Občerstvení na místě zajištěno.

Petrův zdar přeje výbor MO H. Týn
Pozvánka na brigádu

Výbor MO Horšovský Týn zve členy naší MO na rybářskou brigádu, která se uskuteční v neděli - 4. srpna 2019.

V rámci přípravy na opravu přepadu hráze rybníka Zeťák těžkou technikou, je třeba odstranit nános z vyčištěného čapu a terénních příprav na opravu přepadu.

Sraz bude ráno v 6.00 hod. na hrázi rybníka Zeťák.

Sebou: Pracovní oděv a pracovní rukavice.

Ing. Pek Stanislav v. r.
předseda MO ČRS
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MO ČRSČeský rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn

Pozvánka na výroční členskou schůzi

MO Horšovský Týn Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 17. března 2019 od 9.00 hod. v sále Kina Horšovský Týn.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva hospodáře
5. Zpráva dozorčí komise
6. Vyhodnocení a ocenění členů
7. Diskuze k předneseným zprávám a k dalším záležitostem činnosti MO
8. Volba delegáta na územní konferenci ČRS
9. Návrh a schválení usnesení
10. Závěr

Ing. Pek Stanislav v. r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MOPřihláška za člena ČRS NOVÁ v PDF

Přihláška za člena ČRS NOVÁ v DOCX
Informace pro členy MO o důležitých záležitostech nejbližšího období

Prodej povolenek, placení členských příspěvků a zápisného bude v kanceláři naší MO (Boženy Němcové 34, Horš. Týn). POZOR – vezměte sebou platný rybářský lístek, členský průkaz s fotografií, průkaz o odpracovaných brigádách, průkaz ZTP nebo ZTPP.

Termíny pro odběr známek a povolenek jsou následující:
28. 12. 2018 - pátek od 14,00 do 16,00 hodin
05. 02. 2019 - úterý od 17,00 do 19,00 hodin
05. 03. 2019 - úterý od 17,00 do 19,00 hodin
02. 04. 2019 - úterý od 17,00 do 19,00 hodin

NEZAPOMEŇTE: jednou z podmínek vydání povolenky je odevzdání řádně vyplněného přehledu o úlovcích za rok 2018 do 15. ledna 2019 a to takto:
zaslat na adresu: ČRS,z.s., MO Horš. Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn,
nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).

Zdůrazňujeme na správné vyplnění úlovkového listu, protože je bude zpracovávat odborná firma a nedostatky ve vyplnění mohou mít za následek nevydání nové povolenky (vzor vyplnění je v rybářském řádu 2017 - 2018).

Pro rok 2019 jsou v MO Horšovský Týn následující platby:
1. Členský příspěvek: dospělí 500,-Kč
mládež do 18 let včetně 200,-Kč
děti do 15 let včetně 100,-Kč

2. Zápisné nových členů: dospělí 500,-Kč
mládež do 18 let včetně 250,-Kč

3. Krajská povolenka dospělí 1.300,-Kč + RMV 200,-Kč 1.500,-Kč
mládež do 18 let včetně 650,-Kč + RMV 200,-Kč 850,-Kč
děti do 15 let včetně 250,-Kč + RMV 50,-Kč 300,-Kč
ZTP a ZTPP 650,-Kč + RMV 200,-Kč 850,-Kč
4. Celosvazová MP roční 2.100,-Kč + RMV 200,-Kč 2.300,-Kč

5. Finanční úhrada za neodpracované brigády = 1000,- Kč (částka na základě usnesení
VČS 2011, brigádnická povinnost do 70 let věku člena).

Dne 23. února 2019 se bude konat náš 62. rybářský ples, místo konání není zatím přesně stanoveno. Výbor uvítá aktivní podíl každého člena i příspěvek do tomboly. Tím jste také na ples pozváni.

Výbor MO přeje v roce 2019 pevné zdraví, osobní i podnikatelské úspěchy a příjemné sportovní zážitky.

UPOZORNĚNÍ:
V případě poskytnutí telefonního nebo e-mailového kontaktu členem naší MO, musí mít MO na základě Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (GDPR) písemný souhlas každého člena. Z tohoto důvodu bude při placení členského příspěvku každý člen osobně přítomen.

Ing. Pek Stanislav v.r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v.r.
jednatel MOVýsledky z rybářských závodu na revíru R6A Podhájí dne 21. 10. 2018

Závodu se zúeastnilo 93 souti?ících rybáou z 20 místních organizací - Doma?lice, Holý?ov, Kdyni, Nýrsko, Plzeo, Pobi?ovice, Poe?tice, Staokov, Stod, ?tinovice, Milník, Klatovy, Zbiroh, Rokycany, V?eruby, Doubravka, Hora?iovice, Doboany, Toemo?ná a Hor?ovský Týn, z toho 4 pozvaní hosté z partnerské organizace ve Viechtachu v SRN.

MO zakoupila ceny v hodnotě 10.000,- Kč. K těmto cenám byly přidány ceny, které nám darovali členové MO H. Týn – Hrbáček Libor, Pavlík Pavel a Hojda Vlastimil.

Celkem bylo rozdáno 22 cen + 1 cena za největší ulovenou rybu.

Cenu za největší ulovenou rybu vyhrál:
Poslední Petr z MO Staňkov - kapr o délce 50 cm

V soutěži o nejvíce bodů (cm) celkově ulovených ryb se v pořadí umístili níže uvedení rybáři:

1. Žižka Radek MO Stod 898 cm
2. Seidl Jan MO Zbiroh 886 cm
3. Edl Milan MO Plzeň 774 cm
4. Janouškovec Vilém MO Staňkov 796 cm
5. Kaufner Kamil MO Kdyně 643 cm
6. Vrabec Jiří MO Plzeň 585 cm
7. Vican Roman MO Přeštice 581 cm
8. Bartoš František MO Stod 516 cm
9. Kutil Jaroslav MO Kdyně 508 cm
10. Chmelík Petr MO Poběžovice 447 cm
11. Radler Jaroslav MO Štěnovice 410 cm
12. Beisbier Antonín ml. MO Horšovský Týn 398 cm
13. Kazda Jan MO Nýrsko 378 cm
14. Čech Jaroslav MO Plzeň 302 cm
15. Beroušek Petr MO Plzeň 296 cm
16. Bultas Petr MO Přeštice 293 cm
17. Prchal Adam MO Horšovský Týn 289 cm
18. Sládek Vladistav MO Nýrsko 265 cm
19. Poslední Petr MO Staňkov 264 cm
20. Němec Dominik MO Horšovský Týn 241 cm
21. Hrubeš Petr MO Plzeň 236 cm
22. Svoboda Emanuel MO Horšovský Týn 226 cm

Zapsal: Kaufner Zdeněk

Závody v PDF
Informace od občanů Horního Valdorfu

Dobrý den, na základě stížností občanů Horního Valdorfu vám zasílám upozornění (viz níže), které bude vloženo za přední sklo všem, kteří budou parkovat u nás v obci na pozemcích Města Horšovský Týn a Správy a údržby silnic Plzeňského kraje.
Týká se to hlavně členů vaší MO ČRS.

Prosím, abyste všechny Vaše členy na vaší schůzi rovněž na tento fakt upozornili.

Užívejte prosím Vaše pozemky, kterých je pro parkování vozidel vašich členů dostatek!

Děkujeme za pochopení.

Občané Horního Valdorfu

UPOZORNĚNÍ

Upozorňujeme Vás, že stojíte na pozemku Města Horšovský Týn a na pozemku SÚSPK, které nejsou určeny k parkování vozidel!!!!!!!

V případě, že zde Vaše vozidlo bude parkovat znovu, budeme okamžitě informovat Městskou policii!

Pokud jste členové Českého rybářského svazu MO Horšovský Týn, užívejte k parkování pozemky ve Vašem vlastnictví – mapku přikládám (označeno zeleně).

Občané Horního Valdorfu
Přihláška za člena Českého rybářského svazu
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

POUČENÍ O PRÁVECH V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ÚVODNÍ INFORMACE

Prosím, věnujte pozornost následujícímu dokumentu, jehož prostřednictvím Vám poskytujeme informace o zpracování Vašich osobních údajů a o právech souvisejících se zpracováváním Vašich osobních údajů v rámci naší činnosti, tedy v souvislosti se službou, která Vám je poskytována. Jakékoliv nakládání s osobními údaji se řídí platnými právními předpisy, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“)a zákonem o ochraně osobních údajů. V souladu s ustanovením čl. 13 a následující obecného nařízení o ochraně osobních údajů Vám jako tzv. subjektům údajů poskytujeme následující informace. Tento dokument je veřejný a slouží k Vašemu řádnému informování o rozsahu, účelu, době zpracování osobních údajů a k poučení o Vašich právech v souvislosti s jejich ochranou.

KDO JE SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ?

Správcem osobních údajů je společnost Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn, se sídlem Boženy Němcové 34, IČ: 18230946, zapsaná ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. L 43015 (dále jen „ČRS“).

OBECNĚ - CO VŠE PATŘÍ MEZI OSOBNÍ ÚDAJE?

Osobními údaji jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (člověku), na základě kterých lze konkrétní fyzickou osobu přímo či nepřímo identifikovat. Mezi osobní údaje tak patří široká škála informací, jako je například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, fotografie (resp. jakékoliv zobrazení podoby), rodné číslo, místo trvalého pobytu, telefonní číslo, e-mail, údaje o zdravotní pojišťovně, státní občanství, údaje o zdravotním stavu (fyzickém i psychickém), ale také otisk prstu, podpis nebo IP adresa.

ROZSAH ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informujeme Vás, že osobní údaje subjektů údajů jsou zpracovávány v rozsahu: jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu (ulice a číslo, obec, PSČ), případně i telefonní číslo a e-mail a jiné.

ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

ČRS jako správce osobních údajů v rámci své činnosti zpracovává a uchovává za podmínek a v mezích stanovených platnou právní úpravou, zejména v souladu s ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, osobní údaje subjektu údajů k těmto účelům:
výdej povolenky k lovu ryb
vedení vnitřní evidence členů
vedení vnitřní evidence vyloučených členů
zasílání informací o činnosti svazu (hlavního spolku, pobočných spolků)

DOBA ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění vzájemných práv a povinností vyplývajících ze Stanov ČRS, Jednacího řádu ČRS, zákona č. 99/2004 Sb. a vyhlášky č. 197/2004 Sb. a to následovně:

pro účely vydání povolenky k lovu ryb do stanovené doby skartace,
pro účely vedení vnitřní evidence členů po dobu trvání členství,
pro účely vedení vnitřní evidence vyloučených členů po dobu 24 měsíců od vyloučení,
pro účely zasílání informací o činnosti svazu po dobu trvání členství,
pro účely soudních nebo jiných řízení.

DALŠÍ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány automatizovaně v elektronické formě nebo manuálně funkcionáři ČRS.

Osobní údaje subjektu údajů nebudou zpracovávány zpracovateli osobních údajů.

POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

Subjekt údajů má právo požádat Správce bezúplatně o poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů. Subjekt údajů má současně právo tyto informace bez zbytečného odkladu (nejpozději do 1 měsíce) obdržet.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Subjekt údajů má právo, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán některý z důvodů stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo, aby správce omezil zpracování osobních údajů, v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud Správce zpracovává osobní údaje z následujících důvodů:
zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce či třetí strany,

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil, a to v případech stanovených obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na souhlasu se zpracováním osobních údajů poskytnutém subjektem údajů, má tento subjekt údajů právo souhlas kdykoliv odvolat.

Pokud se subjekt údajů domnívá, že došlo k porušení právních předpisů v souvislosti s ochranou jeho osobních údajů, má právo podat stížnost u některého dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dle čl. 33 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen v případech porušení zabezpečení osobních údajů bez zbytečného odkladu a pokud možno do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl, ohlásit porušení dozorovému úřadu. Dle čl. 34 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů je ČRS povinen oznámit porušení zabezpečení osobních údajů subjektů údajů tedy členům.
Zahájení rybolovu na RMV č. 431 108 Radbuza 6 A/R
Zeťák pro rok 2018
je povolen od 29. 4. 2018

Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013

Rybolov na revíru č. 431 108 Radbuza 6 A/R - „RMV Zeťák“ se řídí platným rybářským řádem, vyjma níže uvedených ustanovení:

1) Hájení od 1. 1. příslušného roku do 14-ti dnů po pořádání jarních rybářských závodů (zahájení v neděli). Další hájení v období 14-ti dnů od podzimního nasazení ryb na tomto revíru (zahájení také v neděli). Informaci o přesném termínu zahájení lovu po jarních závodech a podzimního vysazení ryb zajistí výbor místní organizace v informační skříňce u OD Radbuza, na internetových stránkách organizace a na informační tabuli na hrázi revíru „RMV Zeťák“.

2) Platba za rybolov na RMV je vybírána od členů MO Horšovský Týn současně s platbou za vydanou povolenku.

3) V jednom dni si lovící rybář může přisvojit nejvýše 1 kus z uvedených ryb - kapr, amur, štika, candát nebo sumec.

4) Po přisvojení 1 kusu ryby kapra, amura, štiky, candáta nebo sumce dochází k ukončení rybolovu na RMV. Ostatní ryby, které byly chycené před ponecháním shora uvedených ryb, je možné si ponechat.

5) Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks z uvedených ryb - kapr, amur, štika, candát nebo sumec.

6) Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy ČRS, MO Horšovský Týn. Přestupek na RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.

Jarní rybářské závody dle odst. 1 „Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013“ se v roce 2018 neuskuteční z důvodu nevyhovujícího stavu rybníka zapříčiněné bobrem evropským, proto výbor MO rozhodl o výše uvedeném zahájení rybolovu.
Pozvánka na výroční členskou schůzi

ČRS, z. s., MO Horšovský Týn Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 18. března 2018 od 9.00 hod. v sále Kina Horšovský Týn.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva hlavního hospodáře
5. Zpráva dozorčí komise
6. Vyhodnocení a ocenění členů
7. Diskuze
8. Volby výboru a dozorčí komise MO
9. Návrh a schválení usnesení
10. Závěr

Kabourek Miroslav v. r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MOKandidáti do orgánu MO Horšovský Týn
na období 2018 ? 2022

Kandidáti do výboru

1. Hrach Václav st.
2. Kadlec Petr
3. Kaufner Zdeněk
4. Narovec Patrik
5. Pavlík Pavel
6. Ing. Pek Stanislav
7. Bc. Praštil Ivan
8. Toman Miroslav
9. Turner Pavel

Kandidáti do dozorčí komise

1. Cihlář Pavel
2. Herian Jiří
3. Křivka Zdeněk
Informace pro členy MO o důležitých záležitostech nejbližšího období v PDF


Výsledky z rybářských závodu na revíru R6A Podhájí dne 8. 10. 2017

Závodu se zúeastnilo 89 soutiěžících rybářů z 18 místních organizací - Blovice, Domažlice, Holýšov, Kdyně, Křimice, Mariánské Lázně, Nepomuk, Nýrsko, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Staňkov, Stod, Stříbro, Štěnovice, Tachov, Třemošná a Horšovský Týn, z toho 4 pozvaní hosté z partnerské organizace ve Viechtachu v SRN.

Celkem bylo chyceno 609 ks ryb, z převážné části kapr, dále amur, cejn, plotice, perlín, lín, štika a okoun.

MO zakoupila ceny v hodnotě 10.000,- Kč. K těmto cenám byly přidány ceny, které nám darovali členové MO H. Týn – Hrbáček Libor, Pavlík Pavel a Hojda Vlastimil.

Celkem bylo rozdáno 20 cen + 1 cena za největší ulovenou rybu.

Cenu za největší ulovenou rybu vyhrál:
Mikulková Veronika. MO Staňkov kapr o délce 52 cm

V soutěži o nejvíce bodů (cm) celkově ulovených ryb se v pořadí umístili níže uvedení rybáři:

1. Bultas Petr MO Přeštice 1333 cm
2. Morávka David MO Holýšov 929 cm
3. Plánička Václav MO Poběžovice 829 cm
4. Vrabec Jiří MO Plzeň 752 cm
5. Prchal Adam MO Horšovský Týn 629 cm
6. Morávka Daniel MO Staňkov 628 cm
7. Vican Roman MO Přeštice 597 cm
8. Havel Jiří MO Plzeň 594 cm
9. Šalom Josef MO Stod 551 cm
10. Šifta Zdeněk MO Stod 518 cm
11. Beisbier Antonín ml. MO Horšovský Týn 410 cm
12. Jandík Josef MO Horšovský Týn 396 cm
13. Chmelík Petr MO Poběžovice 390 cm
14. Kabát Miroslav MO Třemošná 380 cm
15. Rubeš Petr MO Plzeň 343 cm
16. Bártík Miroslav MO Plzeň 342 cm
17. Rádler Jaroslav MO Štěnovice 325 cm
18. Hrach Václav st. MO Horšovský Týn 322 cm
19. Forst Martin MO Domažlice 320 cm
20. Harant Miloslav MO Plzeň 319 cm

 

Zapsal: Praštil Ivan
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn

Pozvánka na brigádu

Výbor MO Horšovský Týn zve členy naší MO na rybářskou brigádu, která se uskuteční v neděli - 1. října 2017.
Dne 8. října 2017 budou na koupališti Podhájí rybářské závody, proto je nutné provést terénní úpravy břehu rybníka.
Sraz bude ráno v 8.00 hod. u hlavního vstupu koupaliště Podhájí.
Sebou: Pracovní oděv, pracovní rukavice, železné hrábě, sekeru, ruční pilku.
Informace na tel. čísle: 774 677 413

Kabourek Miroslav v. r.
předseda MO ČRS
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MO ČRSPropozice rybářských závodů

pořádané dne 8. 10. 2017 na rybářském revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí (GPS 49°30'39.227"N, 12°54'31.102"E)

1. Zúčastnit se mohou všichni členové ČRS.
2. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce bez ponechání ryby, ostatní dle rybářského řádu.
3. Hodnotí se každá ryba měřením, v případě stejného počtu se hodnotí podle množství ryb, popřípadě největší ulovenou rybou.
4. Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí.
5. Rybáři, kteří jsou držiteli průkazů ZTP a mají doprovodnou osobou, závodí pouze jako jeden závodník (jedno startovní číslo, které je zvlášť vytyčeno z důvodu přístupu k vodě).
6. Vnadění povoleno 15 min. před začátkem závodu a v průběhu závodu.
7. Startovné: děti do 15 let - 100,- Kč
                              ostatní - 200,- Kč
8. Začátek: zápis - 06,30 hod. – 07,30 hod.
       1. kolo - 07,30 hod. – 09,30 hod.
          (30 min. přestávka)
       2. kolo - 10,00 hod. – 12,00 hod.
9. Vyhlášení výsledků a předávání cen v 12,30 hod.

Pro nejúspěšnější rybáře jsou připraveny věcné ceny – 1. cena LCD televizor

Občerstvení na místě zajištěno.

Petrův zdar přeje výbor MO H. Týn
Zahájení rybolovu na RMV č. 431 108 Radbuza 6 A/R – Zeťák pro rok 2017
je povolen od 30. 4. 2017

Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013

Rybolov na revíru č. 431 108 Radbuza 6 A/R - „RMV Zeťák“ se řídí platným rybářským řádem, vyjma níže uvedených ustanovení:

1) Hájení od 1. 1. příslušného roku do 14-ti dnů po pořádání jarních rybářských závodů (zahájení v neděli). Další hájení v období 14-ti dnů od podzimního nasazení ryb na tomto revíru (zahájení také v neděli). Informaci o přesném termínu zahájení lovu po jarních závodech a podzimního vysazení ryb zajistí výbor místní organizace v informační skříňce u OD Radbuza, na internetových stránkách organizace a na informační tabuli na hrázi revíru „RMV Zeťák“.

2) Platba za rybolov na RMV je vybírána od členů MO Horšovský Týn současně s platbou za vydanou povolenku.

3) V jednom dni si lovící rybář může přisvojit nejvýše 1 kus z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.

4) Po přisvojení 1 kusu ryby kapra, amura, štiky, candáta nebo sumce dochází k ukončení rybolovu na RMV. Ostatní ryby, které byly chycené před ponecháním shora uvedených ryb, je možné si ponechat.

5) Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.

6) Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy ČRS, MO Horšovský Týn. Přestupek na RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.

Jarní rybářské závody dle odst. 1 „Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013“ se v roce 2017 neuskuteční z důvodu nevyhovujícího stavu rybníka zapříčiněné bobrem evropským, proto výbor MO rozhodl o výše uvedeném zahájení rybolovu.
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn

Pozvánka na výroční členskou schůzi

MO Horšovský Týn Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat
dne 12. března 2017 od 9.00 hod. v sále Kina Horšovský Týn.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva hlavního hospodáře
5. Zpráva dozorčí komise
6. Vyhodnocení a ocenění členů
7. Diskuze k předneseným zprávám a k dalším záležitostem činnosti MO
8. Volba delegáta na územní konferenci ČRS
9. Návrh a schválení usnesení
10. Závěr

Kabourek Miroslav v. r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MO


Informace pro členy MO o důležitých záležitostech nejbližšího období

Prodej povolenek, placení členských příspěvků a zápisného bude v kanceláři naší MO (Boženy Němcové 34, Horš. Týn). POZOR – vezměte sebou platný rybářský lístek, členský průkaz s fotografií, průkaz o odpracovaných brigádách, průkaz ZTP nebo ZTPP.

Termíny pro odběr známek a povolenek jsou následující:
29. 12. 2016 - čtvrtek od 13,00 do 17,00 hodin
07. 02. 2017 - úterý od 17,00 do 19,00 hodin
07. 03. 2017 - úterý od 17,00 do 19,00 hodin
30. 04. 2017 - neděle od 09,00 do 11,00 hodin

POZOR: poslední možnost zaplacení členského příspěvku je 30. 4. 2017 (neděle).

NEZAPOMEŇTE: jednou z podmínek vydání povolenky je odevzdání řádně vyplněného přehledu o úlovcích za rok 2016 do 15. ledna 2017 a to takto:
zaslat na adresu: ČRS,z.s., MO Horš. Týn, Boženy Němcové 34, 346 01 Horšovský Týn,
nebo vhodit do označené schránky v přízemí v budově kanceláře MO Horšovský Týn (pouze v době ord. hod. zub. lékařů).

Zdůrazňujeme na správné vyplnění úlovkového listu, protože je bude zpracovávat odborná firma a nedostatky ve vyplnění mohou mít za následek nevydání nové povolenky (vzor vyplnění je v rybářském řádu 2015).

Pro rok 2017 jsou v MO Horšovský Týn následující platby:
1. Členský příspěvek:                 dospělí                                  400,-Kč
                                                 mládež do 18 let včetně       200,-Kč
                                                 děti do 15 let včetně             100,-Kč

2. Zápisné nových členů:     dospělí               500,-Kč
                                          mládež do 18 let včetně     250,-Kč

3. Krajská povolenka                  dospělí                                  1.300,-Kč + RMV 200,-Kč           1.500,-Kč
                                                  mládež do 18 let včetně           650,-Kč + RMV 200,-Kč               850,-Kč
                                                  děti do 15 let včetně                  250,-Kč + RMV 50,-Kč                300,-Kč
                                                   ZTP a ZTPP                            650,-Kč + RMV 200,-Kč              850,-Kč
4. Celosvazová MP roční                                                         2.100,-Kč + RMV 200,-Kč           2.300,-Kč

5. Finanční úhrada za neodpracované brigády = 1000,- Kč (částka na základě usnesení
VČS 2011, brigádnická povinnost do 70 let věku člena).

Dne 4. února 2017 se bude konat náš jubilejní 60. rybářský ples v Blížejovské hospodě. Výbor uvítá aktivní podíl každého člena i příspěvek do tomboly. Tím jste také na ples pozváni.

Výbor MO přeje v roce 2017 pevné zdraví, osobní i podnikatelské úspěchy a příjemné sportovní zážitky.

Členové naší MO, kteří mají mailovou adresu a jsou ji ochotni organizaci poskytnout, mohou poslat tuto informaci na mail jednateli: prastil.ivan@tiscali.cz. Poté budou založeni do adresáře k následnému zasílání pozvánek, zápisů a dalších informací z MO H. Týn.
Výsledky z rybářských závodů na revíru R6A Podhájí dne 9. 10. 2016

Závodu se zúčastnilo 54 soutěžících rybářů z 16 místních organizací - Bělá nad Radbuzou, Blovice, Domažlice, Holýšov, Kdyně, Křimice, Mariánské Lázně, Město Touškov, Nepomuk, Nýrsko, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Staňkov, Stod, a Horšovský Týn.

Celkem bylo chyceno 143 ks ryb, z převážné části kapr, dále amur, cejn, plotice a okoun.

MO zakoupila ceny v hodnotě 10.000,- Kč. K těmto cenám byly přidány ceny, které nám darovali členové MO H. Týn – Pavlík Pavel a Hojda Vlastimil.

Celkem bylo rozdáno 15 cen + 1 cena za největší ulovenou rybu.

Cenu za největší ulovenou rybu vyhrál:
Krejčí Roman st. MO Město Touškov kapr o délce 62 cm

V soutěži o nejvíce bodů (cm) celkově ulovených ryb se v pořadí umístili níže uvedení rybáři:

Kabourek Miroslav v.r. Bc.
předseda MO
Praštil Ivan v.r.
jednatel MO
1. Vican Roman MO Přeštice 658 cm
2. Bartoš František MO Křimice 386 cm
3. Harant Miroslav MO Plzeň 228 cm
4. Šifta Zdeněk MO Stod 228 cm
5. Janouškovec Vilém MO Staňkov 172 cm
6. Beisbier Antonín ml. MO Horšovský Týn 165 cm
7. Sochor Václav MO Přeštice 161 cm
8. Sklenář Dušan MO Domažlice 158 cm
9. Barčuk Petr MO Plzeň 157 cm
10. Vorlíček Jaroslav MO Horšovský Týn 154 cm
11. Pejsar Jiří MO Horšovský Týn 144 cm
12. Wacka Petr MO Mariánské Lázně 143 cm
13. Macán Milan MO Domažlice 124 cm
14. Holý Zdeněk ml. MO Plzeň 115 cm
15. Čech Jaroslav MO Plzeň 111 cmPropozice rybářských závodů

pořádané dne 9. 10. 2016 na rybářském revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí (GPS 49°30'39.227"N, 12°54'31.102"E)

1. Zúčastnit se mohou všichni členové ČRS.
2. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce bez ponechání ryby, ostatní dle rybářského řádu.
3. Hodnotí se každá ryba měřením, v případě stejného počtu se hodnotí podle množství ryb, popřípadě největší ulovenou rybou.
4. Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí.
5. Rybáři, kteří jsou držiteli průkazů ZTP a mají doprovodnou osobou, závodí pouze jako jeden závodník (jedno startovní číslo, které je zvlášť vytyčeno z důvodu přístupu k vodě).
6. Vnadění povoleno 15 min. před začátkem závodu a v průběhu závodu.
7. Startovné: děti do 15 let - 80,- Kč
                    ostatní - 150,- Kč
8. Začátek: zápis - 06,30 hod. – 07,30 hod.
                 1. kolo - 07,30 hod. – 09,30 hod.
                    (30 min. přestávka)
                 2. kolo - 10,00 hod. – 12,00 hod.
9. Vyhlášení výsledků a předávání cen v 12,30 hod.

Pro nejúspěšnější rybáře jsou připraveny věcné ceny – 1. cena LCD televizor

Občerstvení na místě zajištěno.

Petrův zdar přeje výbor MO H. Týn
Zahájení rybolovu na RMV č. 431 108 Radbuza 6 A/R – Zeťák pro rok 2016
je povolen od 1. 5. 2016

Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013

Rybolov na revíru č. 431 108 Radbuza 6 A/R - „RMV Zeťák“ se řídí platným rybářským řádem, vyjma níže uvedených ustanovení:

  1. Hájení od 1. 1. příslušného roku do 14-ti dnů po pořádání jarních rybářských závodů (zahájení v neděli). Další hájení v období 14-ti dnů od podzimního nasazení ryb na tomto revíru (zahájení také v neděli). Informaci o přesném termínu zahájení lovu po jarních závodech a podzimního vysazení ryb zajistí výbor místní organizace v informační skříňce u OD Radbuza, na internetových stránkách organizace a na informační tabuli na hrázi revíru „RMV Zeťák“.
  2. Platba za rybolov na RMV je vybírána od členů MO Horšovský Týn současně s platbou za vydanou povolenku.
  3. V jednom dni si lovící rybář může přisvojit nejvýše 1 kus z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.
  4. Po přisvojení 1 kusu ryby kapra, amura, štiky, candáta nebo sumce dochází k ukončení rybolovu na RMV. Ostatní ryby, které byly chycené před ponecháním shora uvedených ryb, je možné si ponechat.
  5. Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.
  6. Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy ČRS, MO Horšovský Týn. Přestupek na RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.

Jarní rybářské závody dle odst. 1 „Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013“ se v roce 2016 neuskuteční z důvodu nevyhovujícího stavu rybníka zapříčiněné bobrem evropským, a proto výbor MO rozhodl o výše uvedeném zahájení rybolovu.
UPOZORNĚNÍ – ZMĚNA MÍSTA KANCELÁŘE MO HORŠOVSKÝ TÝN

Kancelář MO Horšovský Týn v ulici Domažlická 55 (bývalá budova OSEVY) byla přestěhována do ulice Boženy Němcové 34 (stará budova zubařů) v Horšovském Týně.
Z tohoto důvodu se budou 30. dubna 2016 od 9.00 – 11.00 hod. povolenky vydávat v nové kanceláři MO.

ČRS, z.s., MO Horšovský Týn
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn
Pozvánka na výroční členskou schůzi

MO Horšovský Týn Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 20. března 2016 od 9.00 hod. v sále Multifunkčního zařízení Šmolovna (bowling) v Horšovském Týně.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové a mandátové komise
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva místopředsedy
5. Zpráva hlavního hospodáře
6. Zpráva dozorčí komise
7. Přestávka
8. Vyhodnocení a ocenění členů
9. Diskuze k předneseným zprávám a k dalším záležitostem činnosti MO
10. Volba delegáta na územní konferenci ČRS
11. Návrh a schválení usnesení
12. Závěr

Kabourek Miroslav v. r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MO

Pozvánka na brigádu

Výbor MO Horšovský Týn zve členy naší MO na rybářskou brigádu, která se uskuteční v sobotu - 3. října 2015.

Dne 11. října 2015 budou na koupališti Podhájí rybářské závody, proto je nutné provést terénní úpravy břehu rybníka. Práce bude dost, proto věříme, že se dostavíte v hojném počtu.

Sraz bude ráno v 7.45 hod. u hlavního vstupu koupaliště Podhájí.

Sebou: Pracovní oděv, pracovní rukavice, železné hrábě, sekeru, ruční pilku.

Informace na tel. čísle: 723 435 779

Kabourek Miroslav v. r.
předseda MO ČRS
Praštil Ivan v. r.
jednatel MO ČRSZahájení rybolovu na RMV č. 431 108 Radbuza 6 A/R – Zeťák pro rok 2015
je povolen od 10. 5. 2015

Zásady pro rybolov na RMV „Zeťák“ schválené VČS 17. 3. 2013

Rybolov na revíru č. 431 108 Radbuza 6 A/R - „RMV Zeťák“ se řídí platným rybářským řádem, vyjma níže uvedených ustanovení:

1) Hájení od 1. 1. příslušného roku do 14-ti dnů po pořádání jarních rybářských závodů (zahájení v neděli). Další hájení v období 14-ti dnů od podzimního nasazení ryb na tomto revíru (zahájení také v neděli). Informaci o přesném termínu zahájení lovu po jarních závodech a podzimního vysazení ryb zajistí výbor místní organizace v informační skříňce u OD Radbuza, na internetových stránkách organizace a na informační tabuli na hrázi revíru „RMV Zeťák“.

2) Platba za rybolov na RMV je vybírána od členů MO Horšovský Týn současně s platbou za vydanou povolenku.

3) V jednom dni si lovící rybář může přisvojit nejvýše 1 kus z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.

4) Po přisvojení 1 kusu ryby kapra, amura, štiky, candáta nebo sumce dochází k ukončení rybolovu na RMV. Ostatní ryby, které byly chycené před ponecháním shora uvedených ryb, je možné si ponechat.

5) Za sezonu si rybář může přisvojit max. 10 ks z uvedených ryb – kapr, amur, štika, candát nebo sumec.

6) Odsouhlasená pravidla platí pro všechny členy ČRS, MO Horšovský Týn. Přestupek na RMV proti těmto odsouhlaseným pravidlům bude mít za následek řešení na výboru a odnětí možnosti rybolovu na RMV na určité období dle závažnosti porušení.
Výsledky z rybářských závodu na revíru R6/R Zeťák dne 26. 4. 2015

Závodu se zúčastnilo 40 soutěžících rybářů z 8 místních organizací (Domažlice, Kdyně, Plzeň, Stod, Stříbro, Staňkov, Tachov a Horšovský Týn), z toho 5 pozvaných hostů z partnerské organizace ve Viechtachu v SRN.

Celkem bylo chyceno 699 ks ryb – převážně bílá ryba (perlín, plotice), dále kapr, úhoř, lín a okoun.

MO zakoupila ceny v hodnotě 3.000,- Kč. K těmto cenám bylo přidáno pět cen + jedna cena za nejdelší ulovenou rybu, které nám tradičně darovali sponzoři –Pavlík Pavel, Hojda Vlastimil a Walter Ladislav.
Celkem bylo rozdáno 10 cen + cena za největší ulovenou rybu.

Cenu za největší ulovenou rybu (v cm) vyhrál:
Kohlíček Michal MO Horšovský Týn úhoř o délce 62 cm

V soutěži o nejvíce bodů (cm) celkově ulovených ryb se v pořadí nejlépe umístili níže uvedení rybáři:

1. Janouškovec Vilém MO Staňkov 1018 cm
2. Hrubeš Petr MO Plzeň 872 cm
3. Šmůla David MO Stod 797 cm
4. Kaufner Kamil MO Kdyně 699 cm
5. Prchal Adam MO Horšovský Týn 677 cm
6. Kadlec Petr MO Horšovský Týn 626 cm
7. Farbar David MO Domažlice 600 cm
8. Zuman Tomáš MO Plzeň 442 cm
9. Kaufner Martin MO Tachov 439 cm
10. Šobr Václav MO Horšovský Týn 425 cm

Zapsal: Praštil Ivan


Výsledková listina v PDF


Propozice rybářských závodu

pořádané dne 26. 4. 2015 na rybářském revíru č. 431 108 Radbuza 6A/R Zeťák (GPS 49°30'13.799"N 12°56'2.572"E)

1. Zúčastnit se mohou všichni členové ČRS.
2. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce bez ponechání ryby, ostatní dle rybářského řádu.
3. Hodnotí se každá ryba měřením, v případě stejného počtu se hodnotí podle množství ryb, popřípadě největší ulovenou rybou.
4. Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí.
5. Vnadění povoleno 15 min. před začátkem závodu a v průběhu závodu.
6. Startovné: děti do 15 let - 80,- Kč / ostatní - 150,- Kč
7. Začátek: zápis - 07,00 hod. – 07,30 hod.
          1. kolo - 07,30 hod. – 09,30 hod.
                    (30 min. přestávka)
          2. kolo - 10,00 hod. – 12,00 hod.
8. Vyhlášení výsledků a předávání cen v 12,30 hod.

Pro nejúspěšnější rybáře jsou připraveny věcné ceny.
Občerstvení na místě zajištěno.

Petrův zdar přeje MO H. Týn

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Horšovský Týn
Pozvánka na výroční členskou schůzi

MO Horšovský Týn Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 29. března 2014 od 9.00 hod. v sále Multifunkčního zařízení Šmolovna (bowling) v Horšovském Týně.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva místopředsedy
5. Zpráva hlavního hospodáře
6. Zpráva dozorčí komise
7. Přestávka
8. Vyhodnocení a ocenění členů
9. Diskuze k předneseným zprávám
10. Návrh a schválení usnesení
11. Závěr

Kabourek Miroslav v. r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MO


Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

V Horšovském Týně 2. 12. 2014

Všem členům
Blíží se konec roku 2014, a proto výbor MO H. Týn informuje členy o některých záležitostech nejbližšího období.
Prodej povolenek, placení členských příspěvků a zápisného bude opět v budově bývalé OSEVY. POZOR – vezměte sebou platný rybářský lístek, členský průkaz s fotografií, průkaz o odpracovaných brigádách, průkaz ZTP nebo ZTPP.

Termíny pro odběr známek a povolenek jsou následující:
29. 12. 2014 - pondělí od 13,00 do 17,00 hodin
28. 02. 2015 - sobota od 10,00 do 15,00 hodin

POZOR: poslední možnost zaplacení členského příspěvku je 28. 2. 2015 (sobota).

NEZAPOMEŇTE: jednou z podmínek vydání povolenky je odevzdání řádně vyplněného přehledu o úlovcích za rok 2014 do 15. ledna 2015 a to takto:
zaslat na adresu: MO ČRS, Domažlická 55, 346 01 Horšovský Týn vhodit do označené schránky na budově OSEVY

Zdůrazňujeme na správné vyplnění úlovkového listu, protože je bude zpracovávat odborná firma a nedostatky ve vyplnění mohou mít za následek nevydání nové povolenky (vzor vyplnění je v rybářském řádu 2013).

Pro rok 2015 jsou v MO Horšovský Týn následující platby:
1. Členský příspěvek: dospělí 400,-Kč
mládež do 18 let včetně 200,-Kč
děti do 15 let včetně 100,-Kč

2. Zápisné nových členů: dospělí 500,-Kč
mládež do 18 let včetně 250,-Kč

3. Krajská povolenka dospělí 1.300,-Kč + RMV 200,-Kč 1.500,-Kč
mládež do 18 let včetně 650,-Kč + RMV 200,-Kč 850,-Kč
děti do 15 let včetně 250,-Kč + RMV 50,-Kč 300,-Kč
ZTP a ZTPP 650,-Kč + RMV 200,-Kč 850,-Kč
4. Celosvazová MP roční 2.100,-Kč + RMV 200,-Kč 2.300,-Kč

5. Finanční úhrada za neodpracované brigády = 1000,- Kč (částka na základě usnesení
VČS 2011, brigádnická povinnost do 70 let věku člena).

Dne 14. března 2015 se bude konat náš tradiční rybářský ples v Semněvicích. Výbor uvítá aktivní podíl každého člena i příspěvek do tomboly. Tím jste také na ples pozváni.

Výbor MO přeje v roce 2015 pevné zdraví, osobní i podnikatelské úspěchy a příjemné sportovní zážitky.

Členové naší MO, kteří mají mailovou adresu a jsou ji ochotni organizaci poskytnout, mohou poslat tuto informaci na mail jednateli: prastil.ivan@tiscali.cz. Poté budou založeni do adresáře k následnému zasílání pozvánek, zápisů a dalších informací z MO H. Týn.

Miroslav Kabourek v.r.
předseda MO
Ivan Praštil v.r.
jednatel MOPozvánka na brigádu

ČRS, MO Horšovský Týn zve na rybářskou brigádu všechny členy MO, kteří mají motorovou kosu a zájem pomoci při sekání přemnoženého orobince na chovném rybníku Obalovna – Horní Valdorf. Brigáda se uskuteční v zimních měsících počínaje prosincem 2014. Náklady na motorovou kosu – benzín a olej budou proplaceny a zároveň za jednu odpracovanou brigádnickou hodinu se započítají dvě hodiny.
Informace o konkrétním termínu na tel. čísle 723 435 779 – hospodář MO.

Kabourek Miroslav v. r. Praštil Ivan v. r.
předseda MO ČRS jednatel MO ČRS
Zákaz rybolovu na RMV č. 431 108
Radbuza 6 A/R – Zeťák
od 11. 10. 2014 - do 25. 10. 2014

Rybolov povolen od 26. 10. 2014
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

Výsledky z rybářských závodů na revíru R6A Podhájí dne 28. 9. 2014

Závodu se zúčastnilo 64 soutěžících rybářů z 19 místních organizací (Bělá nad Radbuzou, Blovice, Dobřany, Domažlice, Holýšov, Chotěšov, Kdyně, Klatovy, Křimice, Nýrsko, Plzeň, Poběžovice, Přeštice, Srbice, Staňkov, Stod, Stříbro, Tachov a Horšovský Týn), z toho 5 pozvaných hostů z partnerské rybářské organizace ve Viechtachu v SRN.

Celkem bylo chyceno 431 ks ryb, z převážné části kapr, dále amur, candát, cejn, plotice, perlín a okoun.

MO zakoupila ceny v hodnotě 5.000,- Kč. K těmto cenám byly přidány ceny, které nám tradičně darovali sponzoři – Hodina Miroslav, Pavlík Pavel, Hojda Vlastimil, Hrbáček Libor a Niehoff Nábytek Meclov.

Celkem bylo rozdáno 25 cen + 1 cena za nejdelší ulovenou rybu.

Cenu za nejdelší ulovenou rybu vyhrál Pejsar Jiří z MO Horšovský Týn, a to amura o délce 53 cm.

V soutěži o nejvíce bodů (cm) celkově ulovených ryb se v pořadí umístili níže uvedení rybáři:

1. Sklenář Dušan

MO Domažlice

1144 cm

2. Plíšek Radoslav

MO Nýrsko

895 cm

3. Jandík Martin

MO Plzeň

691 cm

4. Harant Miloslav

MO Plzeň

635 cm

5. Šimůnek Jiří

MO Klatovy

602 cm

6. Kaufner Kamil

MO Kdyně

522 cm

7. Jičínský Petr

MO Plzeň

508 cm

8. Kaufner Václav

MO Kdyně

442 cm

9. Bartoš František

MO Křimice

400 cm

10. Bárta Oldřich

MO Nýrsko

383 cm

11. Sládek Vladislav

MO Nýrsko

383 cm

12. Pech Stanislav

MO Blovice

348 cm

13. Fazekaš Radek

MO Poběžovice

327 cm

14. Vojta Jan

MO Stříbro

304 cm

15. Pejsar Jiří

MO Horšovský Týn

300 cm

16. Antony Jiří

MO Horšovský Týn

293 cm

17. Holý Zdeněk ml.

MO Plzeň

288 cm

18. Žambůrek Jan

MO Plzeň

274 cm

19. Antony Tomáš

MO Horšovský Týn

258 cm

20. Filip Černý

MO Poběžovice

243 cm

21. Forst Martin

MO Domažlice

238 cm

22. Janeček Jan st.

MO Holýšov

208 cm

23. Běl Zbyněk

MO Stod

199 cm

24. Čech Jaroslav

MO Plzeň

195 cm

25. Biller Gerhard

host ze SRN

194 cm
Propozice rybářských závodu

pořádaných dne 28. 9. 2014 na rybářském revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí (GPS 49°30'39.227"N, 12°54'31.102"E)
1. Zúčastnit se mohou všichni členové ČRS.
2. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce bez ponechání ryby, ostatní dle rybářského řádu.
3. Hodnotí se každá ryba měřením, v případě stejného počtu cm se dále hodnotí podle množství ryb, popřípadě největší ulovenou rybou.
4. Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí.
5. Vnadění povoleno 15 min. před začátkem závodu a v průběhu závodu.
6. Startovné: děti do 15 let - 80,- Kč
                      ostatní - 150,- Kč
7. Začátek: zápis - 06,30 hod. – 07,30 hod.
           1. kolo - 07,30 hod. – 09,30 hod.
           (30 min. přestávka)
           2. kolo - 10,00 hod. – 12,00 hod.
8. Vyhlášení výsledků a předávání cen v 12,30 hod.

Pro nejúspěšnější rybáře jsou připraveny věcné ceny.
Občerstvení na místě zajištěno.

Petrův zdar přeje ČRS, MO H. Týn
Výsledky z rybářských závodů na revíru R6/R Zeťák dne 27. 4. 2014

Závodu se zúčastnilo 35 soutěžících rybářů ze 7 místních organizací (Holýšov, Plzeň, Přeštice, Kdyně, Srbice, Nýrsko a Horšovský Týn), z toho 3 pozvaní hosté z partnerské organizace ve Viechtachu v SRN.

Celkem bylo chyceno 200 ks ryb – kapr, karas, úhoř, plotice, perlín a okoun.

MO zakoupila ceny v hodnotě 3.000,- Kč. K těmto cenám byly přidány tři ceny + jedna cena za nejdelší ulovenou rybu, které nám tradičně darovali sponzoři – Pavel Pavlík a Hojda Vlastimil.
Celkem bylo rozdáno 15 cen + cena za nejdelší ulovenou rybu.

Cenu za nejdelší ulovenou rybu vyhráli dva rybáři:
Janeček Jan ml. MO Holýšov kapr o délce 50 cm
Olejník Petr st. MO Horšovský Týn úhoř o délce 50 cm

V soutěži o nejvíce bodů (cm) celkově ulovených ryb se v pořadí umístili níže uvedení rybáři:

1

Toman Martin

MO Plzeň

477 cm

2

Morávka David

MO Holýšov

411 cm

3

Opiela Vladimír ml.

MO Přeštice

400 cm

4

Opiela Vladimír st.

MO Přeštice

242 cm

5

Olejník Petr ml.

MO Horšovský Týn

235 cm

6

Žufan Václav

MO Nýrsko

212 cm

7

Hrach Václav st.

MO Horšovský Týn

177 cm

8

Žambůrek Jan

MO Plzeň

162 cm

9

Šobr Václav

MO Horšovský Týn

151 cm

10

Holý Zdeněk ml.

MO Plzeň

143 cm

11

Němec Jiří

MO Kdyně

135 cm

12

Kaufner Kamil

MO Kdyně

130 cm

13

Pek Stanislav

MO Horšovský Týn

94 cm

14

Kohlíček Michal

MO Horšovský Týn

87 cm

15

Kohout Vladislav

MO Přeštice

64 cm
1. Zúčastnit se mohou všichni členové ČRS.
2. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce bez ponechání ryby, ostatní dle rybářského řádu.
3. Hodnotí se každá ryba měřením, v případě stejného počtu se hodnotí podle množství ryb, popřípadě největší ulovenou rybou.
4. Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí.
5. Vnadění povoleno 15 min. před začátkem závodu a v průběhu závodu.
6. Startovné: děti do 15 let - 80,- Kč
                ostatní - 150,- Kč
7. Začátek: zápis - 07,00 hod. – 07,30 hod.
                1. kolo - 07,30 hod. – 09,30 hod.
                                (30 min. přestávka)
                2. kolo - 10,00 hod. – 12,00 hod.
8. Vyhlášení výsledků a předávání cen v 12,30 hod.Pozvánka na výroční členskou schůzi

MO Horšovský Týn Vás zve na výroční členskou schůzi, která se bude konat dne 9. března 2014 od 9.00 hod. v sále Kina Horšovský Týn.

Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové, mandátové a volební komise
3. Zpráva předsedy
4. Zpráva místopředsedy
5. Zpráva hlavního hospodáře
6. Zpráva dozorčí komise
7. Vyhodnocení a ocenění členů
8. Diskuze k předneseným zprávám
9. Seznámení s volebním postupem, volby výboru a dozorčí komise MO
10. Návrh a schválení usnesení
11. Závěr

Kabourek Miroslav v. r.
předseda MO
Bc. Praštil Ivan v. r.
jednatel MO 

Kandidáti do výboru na období 2014 – 2018

Kabourek Miroslav
Ing. Walter Ladislav
Eger Jiří
Bc. Praštil Ivan
Hrach Václav st.
Hrach Václav ml.
Zedník Martin
Pavlík Pavel
Toman Miroslav
Hojda Vlastimil
Slevy povolenek na rok 2014

Povolenky zdarma:
Členové rybářské stráže:
Hrach Václav ml., Šobr Václav, Tomášek Václav, Ubl Josef a Zedník Martin.

Dále:
Ing. Echtner Antonín, Fořtík Antonín, Hojda Vlastimil, Votíková Věra, Hrbáček Libor, Jandík Josef, Královec Karel, Křivka Václav, Maštalíř Petr, Neudecker Jindřich, Plachý Jiří, Praštil Ivan, Prošek Jaroslav ml., Šváb Stanislav, Wagner František, Walter Ladislav a Žáček Jan.

Povolenky zdarma obdrží z ČRS, ÚS Plzeň:
Eger Jiří
Hrach Václav st.
Kabourek Miroslav
Klauber Antonín
Popela Tomáš st.
Rubáš Miroslav
Toman Miroslav

Slevy na povolenkách:
Vachtl Karel ml. platí 500,- Kč

Všichni členové, kteří mají povolenku zdarma nebo se slevou, platí také RMV +200,- Kč.

Zpracoval na základě rozhodnutí výboru MO ČRS ze dne 3. 12. 2013:

Praštil Ivan v.r.
jednatel MO
Český rybářský svaz, místní organizace Horšovský Týn

V Horšovském Týně 3. 12. 2013

Všem členům
Blíží se konec roku 2013, a proto výbor MO H. Týn informuje členy o některých záležitostech nejbližšího období.
Prodej povolenek, placení členských příspěvků a zápisného bude opět v budově bývalé OSEVY. POZOR – vezměte sebou platný rybářský lístek, členský průkaz s fotografií, průkaz o odpracovaných brigádách, průkaz ZTP nebo ZTPP.
Termíny pro odběr známek a povolenek jsou následující:
30. 12. 2013 - pondělí od 13,00 do 17,00 hodin
27. 02. 2014 - čtvrtek od 13,00 do 17,00 hodin

POZOR: poslední možnost zaplacení členského příspěvku je 27. 2. 2014.
NEZAPOMEŇTE: jednou z podmínek vydání povolenky je odevzdání řádně vyplněného přehledu o úlovcích za rok 2013 do 15. ledna 2014 a to takto:
zaslat na adresu: MO ČRS, Domažlická 55, 346 01 Horšovský Týn
vhodit do označené schránky na budově OSEVY
Zdůrazňujeme správné vyplnění úlovkového listu, protože je bude zpracovávat odborná firma a nedostatky ve vyplnění mohou mít za následek nevydání nové povolenky (vzor vyplění je v rybářském řádu 2013).

Pro rok 2014 jsou v MO Horšovský Týn následující platby:

1. Členský příspěvek: dospělí 400,-Kč
mládež do 18 let včetně 200,-Kč
děti do 15 let včetně 100,-Kč

 

2. Zápisné nových členů: dospělí 500,-Kč
mládež do 18 let včetně 250,-Kč

 

3. Krajská povolenka dospělí 1.200,-Kč + RMV 200,-Kč 1.400,-Kč
mládež do 18 let včetně 600,-Kč + RMV 800,-Kč
děti do 15 let včetně 250,-Kč + RMV 50,-Kč 200,-Kč
ZTP a ZTPP 600,-Kč + RMV 200,-Kč 800,-Kč 300,-Kč

4. Celosvazová MP roční            2.000,-Kč + RMV 200,-Kč                                  2.200,-Kč

5. Finanční úhrada za neodpracované brigády = 1000,- Kč (částka na základě usnesení
                                                    VČS 2011, brigádnická povinnost do 70 let věku člena).

Dne 22. března 2014 se bude opět konat náš tradiční ples v hotelu Šumava. Výbor uvítá aktivní podíl každého člena i příspěvek do tomboly. Tím jste také na ples pozváni.

Výbor MO přeje v roce 2014 pevné zdraví, osobní i podnikatelské úspěchy a příjemné sportovní zážitky.

Členové naší MO, kteří mají mailovou adresu a jsou ji ochotni organizaci poskytnout, mohou poslat tuto informaci na mail jednateli: prastil.ivan@tiscali.cz. Poté budou založeni do adresáře k následnému zasílání pozvánek, zápisů a dalších informací z MO H. Týn.

Miroslav Kabourek v.r.
předseda MO
Ivan Praštil v.r.
jednatel MOPropozice rybářských závodu

pořádající ČRS, MO Horšovský Týn dne 13. 10. 2013 na rybářském revíru č. 431051 Radbuza 6A Podhájí

1. Zúčastnit se mohou všichni členové ČRS.
2. Chytá se na jeden prut, max. 2 návazce bez ponechání ryby, ostatní dle rybářského řádu.
3. Hodnotí se každá ryba měřením, v případě stejného počtu se hodnotí podle množství ryb, popřípadě největší ulovenou rybou.
4. Všichni rybáři závodí na vlastní nebezpečí.
5. Vnadění povoleno 15 min. před začátkem závodu a v průběhu závodu.
6. Startovné: dospělí - 150,- Kč
                    mládež - 80,- Kč
7. Začátek: zápis - 07,00 hod. – 08,00 hod.
              1. kolo - 08,00 hod. – 10,00 hod. (30 min. přestávka)
              2. kolo - 10,30 hod. – 12,30 hod.
8. Vyhlášení výsledků a předávání cen v 13,00 hod.

Pro nejúspěšnější rybáře jsou připraveny věcné ceny.

Občerstvení na místě zajištěno.

Petrův zdar přeje ČRS, MO H. Týn
Pozvánka na brigádu

Výbor MO Horšovský Týn zve členy naší MO na rybářskou brigádu, která se uskuteční v sobotu - 21. září 2013.
13. října 2013 budou na koupališti Podhájí rybářské závody, proto je nutné upravit (posekat) břehy rybníka. Práce bude dost, proto věříme, že se dostavíte v hojném počtu.
Sraz bude ráno v 7.30 hod. u hlavního vstupu koupaliště Podhájí.
Sebou: Pracovní oděv, pracovní rukavice, železné hrábě, motorovou pilu se starým řetězem.

Informace na tel. čísle: 723 435 779
Pro všechny členy MO Horšovský Týn

Kdo má zájem o splnění svých členských povinností – brigád, může se hlásit u pana Šobra na tel. 602 173 141.

Je třeba provést úpravy na rybníku Obalovna - Horní Valdorf.